Фасети

Напоследък фасетите стават все по–популярни. Пациентите все повече се интерсуват от такъв тип възстановявания и избират фасетите за лечение, когато не харесват цвета, формата или позицията на зъбите си. Фасетите могат да се изработят както от керамика, цирконий, така и от фотополимер. Тяхното предимство пред короните е по-щадящото изпиляване на зъба и запазване на повече здрави зъбни тъкани. Фотополимерните фасети могат да се изработят индиректно или директно в устата на пациента, докато порцелановите фасети се изработват в зъботехническа                                         лаборатория.

Много важен фактор за дълготрайната естетика и успеха на фасетите е конфигурацията на препарирания зъб - особено на разположението на апроксималните граници. Фасетите не трябва да дразнят и компрометират здравето на пародонталните тъкани. Не трябвада се допуска позициониране на гингивалните ръбове твърде дълбоко в гингивалния сулкус и нарушаване на биологичното пространство, а също свръхконтуриране и лошо прилягане на фасетата върху зъба, защото всичко това ще доведе до необратими последствия за пародонта. За да се постигнат добри резултати, трябва да се прави внимателен подбор на зъбите, които ще се подложат на такова лечение.

Преди:

След:

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.