Хигиена и профилактика

Лична хигиена на зъбите и венците

За да гарантира превантивното си въздействие, устната хигиена трябва да бъде прецизна и цялостна. Това означава, че трябва да се отстраняват остатъците от храна и бактериалната плака не само от повърхността на зъбите, но и от пространствата между тях и от ръба на венците. За да подпомогнете поддържането на зъбите и венците без плака и други бактерии, е важно да използвате четка и конец за зъби ежедневно, както и да извършвате други необходими действия по грижата за зъбите, включително да посещавате своя зъболекар на редовни интервали. Почистването само с четка не е достатъчно, защото се премахва едва до 50% от плаката. Почти всички хора почистват зъбите си с четка ежедневно, но въпреки това всеки трети от четирима възрастни страдат от заболявания на венците през своя живот. Трябва да знаете всъщност, че почистването с четка представлява само първата фаза за цялостна устна хигиена.

Използването на конец за зъби поддържа венците здрави и намалява плаката под ръба на венците. Използването на четка и конец за зъби отстранява до 70% от плаката. Комбинираното използване на четка и конец за зъби е съществено подобрение. За да премахвате остатъци от храна и бактериите, които се натрупват в зони, където е невъзможно да бъдат достигнати от четката, е от основно значение използването на конец за зъби: само по този начин е възможно да се достигнат пространствата между зъбите и тези под ръба на венците.

Конецът за зъби е особено приложим:
• За тесни пространства между естествените зъби.

• В случаи, когато са налице индивидуални имплантати.

• При наличие на зъбна протеза върху естествени зъби и върху имплантати или ортодонтски апарати.

За оптимално здраве на венците почиствайте с четка, използвайте конец за зъби и се консултирайте с Вашия стоматолог, за да определите подходящите за Вас ежедневни грижи за устата. Само почистването с четка и използването на конец за зъби не е достатъчно за постигането на цялостна устна хигиена. За оптимална грижа за Вашите венци попитайте Вашия стоматолог за съвет относно специализирани продукти, с които можете да персонализирате Вашия ежедневен режим на устна хигиена като системи за интердентално почистване, пасти за зъби и води за уста.

Колко често трябва да сменям четката си за зъби?

Четката  се сменя на всеки три месеца или по-често, ако миете зъбите си изключително старателно и забележите, че косъмчетата започват да се износват. Тъй като бактериите по принцип се задържат върху четката за зъби, би трябвало да я сменяте, след като сте боледували от настинка, грип или друго инфекционно заболяване на дихателните пътища.

Интерденталните четки представляват практично средство  за отстраняване на остатъци от храна и бактериална плака от пространствата между зъбите. Ефикасни са за почистване на особено широки или извънредно тесни пространства между зъбите, за акуратно почистване на компонентите на мостове, на имплантати, а и в случаи, когато се образуват кухини в основата на зъб (рецесия на венеца). Приспособимостта на тези четки ги прави идеални за пациенти, които носят ортодонтски апарати. Интерденталната четка трябва да се използва поне веднъж на ден, за предпочитане след вечеря. По този начин използването на четката бързо ще се превърне в здравословен ежедневен навик.

При нормални условия:

Трябва да следвате тази проста процедура:
• Упражнявайте лек натиск, за да вмъкнете интерденталната четка в пространствата между зъбите. Не упражнявайте сила, за да вкарате четката в тесни пространства.
• Прилагайте леко накланяне отдолу-нагоре за долната арка и отгоре-надолу за горната арка.
• След това извършвайте неколкократни деликатни хоризонтални движения, като внимавате интерденталната четка да не излиза от пространството между зъбите.

С ортодонтски апарати:

Интерденталните четки са особено препоръчителни за почистване на пространствата между зъбите и телчетата на ортодонтската арка, както и при каквито и да са по-широки пространства между зъБите. Почистването трябва да се извършва с деликатно движение отвън и навътре като внимавате да не влагате прекален натиск върху самото телче. Изберете размер на интерденталната четка, който да е подходящ за пространствата, които ще се почистват.

С имплантати:

Използвайте интердентална четка, за да почиствате щифтовете, както и под протезата. Вмъкнете деликатно четката между два щифта, почистете като извършвате деликатни движения навън и навътре.

С мостове:
Използвайте интердентален инструмент, който е подходящ за пространството, обхванато от моста. Почиствайте го като вмъквате интерденталната четка откъм страната на бузата и от страната на езика.

Как да изберете интердентална четка?

Интерденталните четки се предлагат в широк асортимент от форми и размери, за да задоволяват различните нужди на пациентите. Основният критерий, който трябва да се има предвид при избора на интердентална четка, е ширината на пространствата между зъбите. В действителност трябва да избягвате насилствено пъхване на интерденталната четка, която е прекалено голяма в пространство, което е прекалено малко. Наличието на ортодонтски апарати, имплантати, мостове, рецесия на венците, както и други специфични ситуации, също трябва да бъдат взети под внимание. Важно е периодично да сменяте четките. Интердентална четка с високо качество и антибактериално защитени косъмчета ще издържи по-дълго без да наруши своята ефективност с течение на времето.

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.