Лечение на кариес

Ранна диагностика на кариеса

За да „открием“ кариеса навреме, са необходими регулярни посещения при стоматолог. Ролята на ранната диагностика се състои в навременното откриване на кариеса. Чрез ранното му откриване се предотвратява неговото по-нататъшно развитие и усложнение. Тъй като емайлът е най-твърдата тъкан в човешкия организъм, кариесът в емайла се развива по-бавно, отколкото в дентина (който е по-малко минерализиран). Това означава, че кариесът се развива в дентина по-бързо, отколкото в емайла. Ако кариесът не се лекува, процесът стига до самия нерв на зъба. Ако това стане ще се наложи не само да се премахне кариеса и да се възстановят загубените твърди зъбни тъкани, но и да се лекува каналната система на зъба.

Строеж на зъба

Зъбът се състои от емайл и дентин-плътно минерализирани тъкани, които в голямо количество съдържат калций във вид на кристализирани хидроксиапатити. Във вътрешността на тези плътни тъкани преминават съдове и нерви, представляващи меката тъкан на зъба. Емайлът е най-твърдата тъкан в човешкия организъм,състоящ се от 95% минерали. Като най-повърхностен слой на зъба той покрива тази част от него, която се намира над венеца. Основната маса от коронката и корена на зъба е изградена от дентин. Дентинът е в по-малка степен минерализирана тъкан (количеството на хидроксилаптитните кристали не превишава 70%), което означава, че е тъкан с по-малка плътност.

Зъбната плака обикновено се натрупва по тези повърхности на зъбите,където й е по-лесно да се закрепи.Поради тази причина се наблюдават кариеси с различна локализация:

1.Във фисурите

2.Между зъбите

3.Кариес на корена

Кариес по дъвкателните повърхности на зъбите

По дъвкателната повърхност на задната група зъби се разполагат браздички и вдлъбнатини, наречени фисури. Фисурите имат разнообразна морфология. Те могат да бъдат плитки, дълбоки или плитки в началото и дълбоки в дъното на фисурата. Дълбоките фисури създават за бактериите в устната кухина добри условия за закрепване. Микроорганизмите, когато получават от храната захари, се размножават и се закрепват като плътна маса, образувайки зъбен налеп. Тези бактерии произвеждат вредни за зъбите киселини, които слюнката вече не може да отмие. Киселините безпроблемно проникват в емайла на зъба и дават началото на кариес.

Диаметърът на власинките на четката са малко по-големи от самата фисура, така че при почистването на зъбите до дъното на фисурата практически не се достига.Постоянното „недочистване“ на плаката води до нейното увеличаване и образуване на кариес.

Как да предотвратим образуването на кариес по дъвкателните повъхности?

За да избегнем образуването на кариес по дъвкателните повърхности на зъбите, е необходимо да се обърнем към стоматолог ,който ще запълни фисурите със специален херметизиращ материал - силант. Силантът със своята повишена течливост при нанясане върху зъба ще запълни всички труднодостъпни и дълбоки повърхности и ще ги направи по-равни. От така създадената повърхност изчистването на плаката е доста по-лесно. Силанизацията се извършва на зъби, които наскоро са пробили и още не са засегнати от кариес, т.е. от 6-годишна възраст с пробива на първите молари.

Кариес в междузъбното пространство

Контактните повърхности между зъбите са рискови зони за развитие на кариес. При попадане на храна в междузъбното простраснтво остават остатъци от тях. А вече знаем, че бактериите получават от нея захари и преработвайки ги отделят киселина, която лесно прониква в емайла на зъба и образува кариес.

Контактните повърхности на зъбите е невъзможно да бъдат почистени от плаката изцяло,от гледна точка на трудния достъп.Власинките на четката не могат да достигнат до контактната точка в междузъбното пространство. Системното непочистването на плаката води до нейното организиране и образуване на кариес.

Как да предотвратим кариеса в междузъбното пространство?

За да предотвратим кариеса в междузъбното простраснство, е необходимо след прием на храна да почистим зъбите с четка и паста. След което идва ред на конеца или интерденталните четки. Препоръчва се използването на интердентални четки ,поради факта ,че са по-щадящи за венеца. Попитайте своя стоматолог какъв номер четки са подходящи за Вас и как да ги използвате.

Кариес на корена

Емайлът е най-твърдата тъкан в човешкия организъм, но той покрива зъба само до нивото на венеца. Останалата част от зъба - корена - не е покрит от емайл, а се състои от дентин и цимент. Тези тъкани по своята същтност съдържат по-малко минерали, отколкото емайла, и затова са по-рисковани за образуване на кариес. По редица причини венеца може да се отдръпне от зъба (рецесия) и повърхността на корена да се оголи. Откритата повърхност на корена по-лесно се засяга от кариес. Почистването на плаката в тази област на зъба е по-затруднено.

Причини за рецесия на зъба

Рецесиите могат да възникнат в областта на един зъб и да е с локален характер, а може да бъде в областта на много зъби или на целите зъбни редици. С възрастта количеството на причините, водещи до тези изменения, се увеличават и рецесията може да увеличи своите размери. Ето и някои от причините:
-Заболявания на пародонта - възниква от постоянното „недопочистване“ на плаката и неконтролиране на натрупването по порърхностите на зъбите;
-Неправилно четкане на зъбите(силен натиск върху зъбната четка и движения на четката напред –назад по зъбите).

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.